REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAI


Rekonstrukcija – tai projektų rūšis, kurių tikslas iš pagrindo pertvarkyti esamą statinį.
Rekonstravimui priskiriami šie darbai:
 pastatomi nauji aukštai (aukštas ar mansarda);
 įrengiamas naujas rūsys arba praplečiamas esamas;
 nugriaunama dalis esamų aukštų;
 prie statinio pristatomas priestatas – pagalbinis statinys, susijęs pagal naudojimo paskirtį
su statiniu, prie kurio jis pristatomas. Priestato visų aukštų, taip pat rūsio ar pusrūsio,
antstatų, pastogės patalpų plotų suma yra mažesnė kaip 10% už tokiu pat būdu
apskaičiuotą statinio, prie kurio jis pristatomas, plotų sumą;
 bet kurios laikančiosios konstrukcijos pakeičiamos kito tipo laikančiomis konstrukcijomis,
rengiamos naujos, pašalinama dalis esančių;
 iš esmės pakeičiama fasadų (vieno ar kelių) išvaizda;
 apšiltinamas bet kuris pastato fasadas;
 pakeičiama fasado ar šlaitinio stogo danga (apdaila) kito tipo danga (apdaila) keičiant
dangą laikančias konstrukcijas to paties tipo laikančiomis konstrukcijomis;
 pakeičiamos išorės architektūros detalės į kitokias; įrengiamos naujos ( šalinamos senos)
išorės architektūrinės detalės;
 išorinėje atitvaroje įrengiami nauji (pašalinami esami) fasado elementai, stoglangiai;
 keičiami fasado elementai, kai nauji elementai skiriasi nuo esamų savo matmenimis
daugiau kaip 20% arba savo išvaizda.
 apšiltinamas šlaitinis ar plokščiasis stogas;
 keičiamos tvoros keičiant jų tipą, kai keičiama daugiau kaip 50% visos tvoros ir kai buvusi
ar nauja tvora nepriskiriama nesudėtingiems statiniams;
 įrengiamos papildomos tvoros keičiant tvoros tipą, kuris nepriskiriamas nesudėtingiems
statiniams;
 įrengiamos naujos (pašalinamos, atjungiamos esamos) bendrosios inžinerinės sistemos,
išskyrus nuotolinio ryšio sistemas;
 esamos statinio bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus nuotolinio ryšio sistemas,
 keičiamos kito tipo ar pralaidumo (pajėgumo) sistemomis;
 statinio rekonstravimo metu atliekami statybos darbai, kurie pagal savo pobūdį priklauso
statinio kapitalinio remonto darbams;
 statybos darbai, atliekami keičiant esamą statinio ar jo patalpų kategoriją pagal sprogimo
ir
gaisro pavojų į aukštesnę kategoriją.
Rekonstruojant statinius rekomenduotina atlikti ir inžinerinius tyrinėjimus, kurių tikslas –
išsiaiškinti bendrą statybos objekto būklę, įvertinant su rekonstrukcija susijusius dalykus:
konstrukcijų stiprumą, papildomas apkrovas, šilumos nuostolius, eksploatacijos sąlygų
pokyčius, t.y. priešprojektinėje stadijoje atlikti pastato ir pastato konstrukcijų būklės tyrimus.