Daugiabučių renovacijos projektai


KODĖL NAUDINGA RENOVACIJA?

  • Padidėja turto vertė.
  • Mažiau suvartojama šilumos energija.
  • Pagerėja namo estetinis vaizdas.
  • Pagerėja aplinkos sąlygos.
  • Palengvėja namo eksploatacija.
  • Pratęstas pastato eksploatavimo laikas.
  • Sumažinamos priežiūros išlaidos.

RENGIAME DAUGIABUČIŲ RENOVACIJOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTUS
UAB DELFA turi daug patirties rengiant statinių renovacijos, rekonstrukcijos, pastatų
atnaujinimo (modernizavimo) projektus, net tik projektuojame, bet galime atlikti
priešprojektinius esamų pastatų konstrukcijų tyrimus, įvertinti nusidėvėjimą, pasiūlyti kaip
pašalinti nuo laiko susidariusius statinių pažeidimus.
KUO SKIRIASI PASTATŲ RENOVACIJA NUO REKONSTRUKCIJOS?
Renovacija yra rekonstrukcijos dalis. Atliekant pastatų renovaciją nesikeičia pastato
pagrindinės pastato konstrukcijos (nešančios sienos, kolonos, perdenginiai), nesikeičia
pastato užstatymo plotas ir beveik nesikeičia pastato tūris. Šiltinamas fasadas, stogas,
keičiamos nusidėvėjusios inžinerinės sistemos, vamzdžiai.
Pagrindinis renovacijos dėmesys skiriamas pastato energetinį naudingumo padidinimui,
atnaujinti pastato estetines savybės, fizinės ir mechaninės savybės, nekeičiant konstrukcijų
plano.
Rekonstravimas apima tokius statybinius darbus, kurie pakeičia pastato gabaritus, aukštų
skaičių, patalpų aukštį arba statinio funkcinę paskirtį. Rekonstrukcijos metu keičiamos
pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos, pastatas perplanuojamas, pritaikomas
naujoms funkcijoms vykdyti. Rekonstravimas – tai esminis pastato kapitalinių (nešančiųjų
sienų), tūrio, plano ir estetinės išvaizdos pertvarkymas.
Pastato atnaujinimas (modernizavimas) – tai statybos darbai, kuriais atkuriamos ir
pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės.
KOKIE DARBAI ATLIEKAMI RENOVACIJOS METU?
1) Parengiamas ir suderinamas projektas
2) Balkonų įstiklinimas, lodžijų įrengimas
3) Grindų šiltinimas pirmame aukšte
4) Esant reikalui, keičiama elektros instaliacija
5) Esant reikalui, keičiami kanalizacijos vamzdžiai
6) Langų keitimas
7) Durų keitimas
8) Šildymo sistemos ir radiatorių keitimas 9) Stogo šiltinimas
10)Namo fasado šiltinimas
Rekomenduotina /būtina atlikti ir inžinerinius tyrinėjimus, kurių tikslas – išsiaiškinti bendrą
statybos objekto būklę, įvertinant su rekonstrukcija susijusius dalykus: konstrukcijų
stiprumą, papildomas apkrovas, šilumos nuostolius, eksploatacijos sąlygų pokyčius.
UAB „DELFA“ rengia statinių renovacijos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo
(modernizavimo) projektus įvairios paskirties statiniams. Sėkmingai įgyvendinti šie
renovacijos ir rekonstravimo projektai: