Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimas


Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, turto ir verslo vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu.

KAS GALI BŪTI VERTINAMA?

  • Nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, patalpos, statiniai ir įrenginiai ir kt.).
  • Kilnojamasis turtas (autotransporto priemonės, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.),
  • Prekių ženklai,
  • Įmonių akcijos,
  • Daiktinės (turtinės) teisės bei verslas.