Pastato energijos auditas


Pastato energijos vartojimo auditas

KAS TAI YRA ENERGETINIS AUDITAS?

LaivuEnergijos vartojimo auditas (toliau – auditas) – tai naudojamų veiksmų visuma, numatanti išsamų veiksnių, darančių įtaką objekto energijos ir šalto vandens sąnaudoms tyrimą,  siekiant nustatyti pastate energijos taupymo potencialą ir priemones.

Nuo 2010 m. energetinius auditus gali atlikti tik atestuoti auditoriai.

Mūsų ekspertai vertina dabartinę pastato būklę, energijos suvartojimo sąnaudas, nustato pastato energetinio naudingumo klasę ir pagal tai parenka  tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas bei padidintų gyvavimo trukmę.

KADA ATLIEKAMI ENERGETINIAI PASTATŲ AUDITAI?

2014-04-30-13.12.38Energetinis auditas (energijos vartojimo auditas) rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, specialių valstybės finansavimo programų, bei kitų, orientuotų į energijos vartojimo efektyvumo didinimą tiek viešajame, tiek būsto sektoriuje, programų.

Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones.

Rekomenduotina atlikti energinio naudingumo sertifikavimą  prieš ir po pastato renovacijos.

ENERGETINIO AUDITO TIKSLAS

2014-05-02-15.34.53 (1)Energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones ir pasiūlyti priemones kaip sumažinti pastato energetinius nuostolius ir  energetines išlaidas:

 1.  Nustatyti šilumos nuostolius per pastato atitvaras (sienas, stogą, perdangas kurios ribojasi su išore, langus ir kitus galimus šilumos atidavimo elementus);
 2.  Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinimui metiniam elektros energijos suvartojimui;
 3.  Nustatyti ir pasiūlyti priemones sumažinti metiniam energijos poreikiui karštam vandeniui ruošti;
 4.  Nustatyti pastato konstrukcijos pažeidimus per kuriuos gali būti prarandama šiluma ir pasiūlyti priemones juos likviduoti.

 AUDITO ATLIKIMO PASTATUOSE ETAPAI

 1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 2. Energetinių parametrų matavimai;
 3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
 5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
 6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
 7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 8. Audito ataskaitos parengimas.

2014-05-02-11.28.28Energetinis auditas yra priešprojektinių tyrimų dalis, kuriuose darbų bei medžiagų kiekiai priimami apytiksliai (tikslūs kiekiai nustatomi techniniame – darbo projekte), kainos skaičiuojamos orientacinės, nustatomos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais.

TEISĖS AKTAI

Energetinio audito ataskaita rengiama vadovaujantis: išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184).

 ENERGETINIS AUDITAS – PATIRTIS

 

Mažeikių raj. Pikelių pagrindinė mokykla 1300 kvmMūsų įmonėje dirba specialistai, turintys kvalifikacijos atestatus leidžiančius atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose.  Sėkmingai esame įgyvendinę šiuos projektus:

 

 

 

 

 

Jei Jus domina energetinis pastato auditas ar pastato energinio naudingumo sertifikavimas ,
maloniai kviečiame susisiekti tel.: 8 52 618853 arba el.paštu: juozas@delfa.lt .