Statinio griovimo projektas


Statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – suardyti arba išardyti ( išmontuoti )
visas statinio (jo dalies) konstrukcijas bei elementus paverčiant juos atliekomis arba
panaudojant statybos produktus kitiems statiniams statyti, rekonstruoti ar remontuoti.
STATINIO GRIOVIMO PROJEKTĄ GALI SUDARYTI:
 Ypatingo statinio – griovimo darbų technologijos projektas;
 Neypatingo statinio ir nesudėtingo statinio – griovimo darbų technologijos aprašymas
 Statinio griovimo ir šiukšlių sandėliavimo schema
Rengiant šiuos dokumentus, gali būti vadovaujamasi statybos darbų technologijos
projekto sudėties nurodymais. Konkrečią šių dokumentų sudėtį nustato Statytojas kartu
su statybos rangovu. Šiuose dokumentuose taip pat turi būti pateikiami duomenys apie
prognozuojamas statybos produktų atliekas, susidarysiančias griaunant statinį, nurodant
jų kiekius tonomis.