Statinio kapitalinio remonto projektas


Statinio kapitalinis remontas – tai statinio ar jo dalies visiškai atkurtos savybės, kurios pablogėjo dėl
statinio naudojimo, arba jos pagerinamos iš esmės.
Kapitalinio remonto darbams priskiriami:
 sustiprinamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos;
 keičiamos išorės nelaikančios sienos;
 laikančiosios konstrukcijos keičiamos to paties tipo laikančiomis konstrukcijomis;
 iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda. Laikoma, kad fasado išvaizda keičiama iš dalies,
kai pakeičiamos išorės architektūros detalės (daugiau kaip pusė atitinkamų išorinės atitvaros
architektūros detalių) tokiomis pačiomis, pakeičiami fasado elementai: keičiami išorinėje
atitvaroje elementų matmenys neturi skirtis nuo esamų daugiau kaip 20%, pakeičiama
plokščiojo ar šlaitinio stogo danga to paties tipo, bet kitos spalvos danga, pakeičiant dangą
laikančias konstrukcijas to paties tipo konstrukcijomis. Spalva laikoma nepakitusia, kai
parenkami 3 gretimi spalvos atspalviai iš katalogo, kuriame yra ne mažiau kaip 1000 spalvų ir
atspalvių, ant stogo įrengiami saulės energijos kaupimo įrenginiai (daugiau kaip 50% stogo
ploto);
 keičiamos tvoros keičiant jų tipą, kai keičiama ne daugiau kaip pusė visos tvoros ir kai buvusi
arba nauja tvora nepriskiriama nesudėtingiems statiniams;
 keičiamos tvoros nekeičiant jų tipo, kai tvora nepriskiriama nesudėtingiems statiniams;
 įrengiamos papildomos tvoros nekeičiant tvoros tipo, kai jos nepriskiriamos nesudėtingiems
statiniams;
 keičiamos esamos statinio bendrosios inžinerinės sistemos, kai keičiama daugiau kaip pusė
bendrosios inžinerinės sistemos to paties tipo ar pralaidumo (pajėgumo) sistema;
 vartotojo šildymo sistema atjungiama nuo statinio centrinio šildymo sistemos;
 įrengiamos naujos statinio atskirosios inžinerinės sistemos ar esamos demontuojamos.