Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas


Naudojamo statinio konstrukcijų būklė dažniausiai tiriama:

  • rengiant rekonstrukcijos projektą, ypač kai keičiama statinio paskirtis, numatomas kitoks būsimų apkrovų pobūdis,
  • statinio aukštinimas arba jo plėtimas.

Prieš numatomą rekonstrukciją paprastai būtina įvertinti tokių pastatų laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę.

Tiriant būklę nustatomi konstrukcijų defektai ir pažaidos, prognozuojamos jų plitimo tendencijos, atliekami konstrukcijų laikomosios galios patikrinamieji skaičiavimai, įvertinant būsimą po rekonstrukcijos apkrovą ir kitokius galimus poveikius.

Taigi, konstrukcijų būklės tyrimai ir vertinimas yra būtini prieš atliekant statinių remontą ar rekonstrukciją, kad jie per likusį ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus.